Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Протокол от 17.02.2021 г. на основание чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ за разпределение на пасища, мери и ливади за стопанската между заявители за землище с. Устрем