Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Проект на Общинската програма за намаляване на риска от бедствия 2022-2025г.

На основание чл. 6д, ал. 2 от Закон за защита при бедствия, Община Тополовград публикува за обществено обсъждане Проект на „Общинска програма за намаляване риска от бедствия 2022 – 2025 г.“Мнения, предложения и коментари може да изпратите в срок до 23 декември 2022г. до Иван Замов, главен експерт  “ОМП”, e-mail: obshtina@topolovgrad.bg