Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Проект за приемане на Правилник на Община Тополовград за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ

Проект за приемане на Правилник на Община Тополовград за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ

 

         На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване за предложения и становища по настоящия Проект за  приемане на Правилник на Община Тополовград за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ.

         Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Тополовград – информационен център на адрес гр.Тополовград, обл.Хасково, пл.“Освобождение“ № 1 или на следния електронен

адрес: obshtina@topolovgrad.bg;