Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Проект за приемане на Наредба за условията и реда за поемане на общински дълг и провеждане на обсъждане на проекти, които предстои да бъдат финансирани чрез поемане на общински дълг от Община Тополовград

Дата на публикуване: 21.11.2023г.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване за предложения и становища по настоящия проект за приемане на Наредба за условията и реда за поемане на общински дълг и провеждане на обсъждане на проекти, които предстои да бъдат финансирани чрез поемане на общински дълг от Община Тополовград.

Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Тополовград –информационен център на адрес: гр.Тополовград, обл.Хасково, пл.“Освобождение“ № 1 или на следния електронен адрес: obshtina@topolovgrad.bg

Файлове за изтегляне: