Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Проект за приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Тополовград и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В

Дата на публикуване: 13.04.2022г.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване за предложения и становища по настоящия проект за приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Тополовград и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В.

Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Тополовград –информационен център на адрес гр.Тополовград, обл.Хасково, пл.“Освобождение“ № 1 или на следния електронен адрес: obshtina@topolovgrad.bg

Файлове за изтегляне: