Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

  Проект за изменение  на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОбИ/ към Тарифа за базисните /началните/ наемни цени за отдаване под наем/аренда на имоти – общинска собственост – земеделски земи – Приложение 1 към  НРПУРОбИ на територията на Община Тополовград