Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Проект за изменение  на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Тополовград,приета с Решение № 259 от 30.07.2021 год. на ОбС Тополовград,актуализирана с Решение № 390 от 29.04.2022 год. на ОбС Тополовград ,публикувана на 05.05.2022 год.– Раздели III,V, VI, VII, VIII към Приложение 1, както и изменение в Раздели I,II, III, IV към Приложение 2