Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Тополовград, приета с Решение № 259/30.07.2021г. от Общински съвет -Тополовград публикувана на 06.08.2021г.

Дата на публикуване: 05.04.2022г.

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от датата на публикуване за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Тополовград, приета с Решение № 259/30.07.2021 год. от Общински съвет- Тополовград публикувана на 06.08.2021 г. Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Тополовград –информационен център на адрес гр.Тополовград, обл.Хасково, пл.“Освобождение“ № 1 или на следния електронен адрес: obshtina@topolovgrad.bg

Файлове за изтегляне: