Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Тополовград, приета с Решение № 40/28.02.2008г., изменена с Решение № 471/21.12.2018г.