Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

През месеците юни и юли във връзка с реализирането на проект „Осигуряване на почасова грижа на децата на служителите в Община Тополовград” по процедура чрез подбор BG05M9OP001-1.096 „Детски кътове“ бяха осъществени подготвителни дейности

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

 ОБЛАСТ ХАСКОВО


 През месеците юни и юли във връзка с реализирането на проект „Осигуряване на почасова грижа на децата на служителите в Община Тополовград” по процедура чрез подбор BG05M9OP001-1.096 „Детски кътове“ бяха осъществени подготвителни дейности по Дейност 1 по проекта, които включват :

Подбор на безработни лица, регистрирани в ДБТ. Като за целта бяха подбрани 6 безработни лица с регистрация в ДБТ съответно 4 възпитатели, 1 хигиенист и 1 шофьор.

– Предоставяне на обучение на безработни лица за придобиване на умения за полагане на грижи за деца.Лицата които не притежават подходящата образователна степен или професионална квалификация преминаха бяха включени в обучение за полагане на грижи за деца.

– Осигуряване на необходимото обзавеждане и оборудване на помещението за полагане на почасови грижи за деца. За създаване на приятна среда за децата и осигуряване на ежедневни интересни занимания, бяха закупени детски масички, столчета, изкуствена настилка /тип пъзел/, игри, пъзели, дъски за рисуване, игри за малки и големи- конструктор, магнити, комплекти за рисуване – флумастери, моливи, бои, пластилини и др., книжки и енциклопедии и др.  

От 01.08.2021 г. стартира Дейност 2 по проекта :„Предоставяне на грижи за деца“. След извършен подбор на подходящите лица и осъществяване на обучението за полагане на грижа за деца ще стартира предоставянето на услуги в детския кът за минимум 25 деца на служители в общината. Предвижда се услугата да се предоставя на минимум 3 деца до 3 годишна възраст и минимум 22 деца на възраст над 3 до 11 години.

Детският кът е позициониран в Североизточното крило на втори етаж на общинска сграда/бивша детска ясла, предоставен за ползване по проекта. В предвиденото помещение има възможност за обособяване на отделни зони за работа на назначените възпитатели с различните възрастови групи. Създаването на детски кът ще подпомогне родителите в грижите за децата им, като по този начин ще допринесе за тяхната по-добра професионална реализация, а от друга страна ще повиши производителността на труда в общината, като се намали броя на закъсненията и отсъствията от работа и се повиши мотивацията на заетите лица (родители), а всичко това резултира в по-качествена заетост.

Предоставянето на услугите в детския кът ще бъде осъществено от наетия за целта персонал на пълен работен ден по реда на КТ.


 

 BG05M9OP001-1.096 “Детски кътове” 

Проект:„Осигуряване на почасова грижа на децата на служителите в Община Тополовград “

Договор№ BG05M9OP001-1.096-0018-C01