Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

“Патронажна грижа + в община Тополовград – Компонент 2”

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

“РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020

“Патронажна грижа + в община Тополовград – Компонент 2”

“Патронажна грижа + в община Тополовград – Компонент 2”

Цел: Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

Стойност: 104 049,77 лв. 

Продължителност: 6 месеца

Финансираща организация:ОП РЧР

Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката

Дата на стартиране: 05.01.2022г.