Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Организиране на изнесени приемни от Мобилните общински офиси на Национална служба за съвети в земеделието, както и провеждане на кампания от информационни събития през месец март, относно новия Стратегически план за развитие на селските райони на Р.България за периода 2023-2027г.