Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Обява на офис за военен отчет

О Б Я В А

                    Офис за военен отчет Ви информира:

Със заповед на Началника на ВВМУ „ Н.Й. Вапцаров“ №131/30.8.2022г.са обявени 3 матроски длъжности  за лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Срок за подаване на документите – 14.10.2022г.

2. Със заповед № 3-РД-576/24.08.2022 г. на командира на СКС са обявени 18(осемнадесет) вакантни длъжности за войници в Съвместното командване на силите, които следва да се заемат от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Срок за подаване на документите – 20.09.2022 г. 

3. Със заповед №РД-356/15.08.2022г.на командира на НГЧ са обявени 60 войнишки длъжности които следва да се заемат от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

 Срок за подаване на документите – 03.10.2022 г. 

Информация за условията, документите и подробности за участие в конкурсите  може да получите в Общинска администрация (офис за военен отчет) или на телефон 0885945388 и 037382623.