Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Обява на офис за военен отчет

О Б Я В А

    на офис за военен отчет

За провеждане на конкурс за войнишки длъжности приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина, на 25.10.2021 г. и 26.10.2021 г., в Националната гвардейска част – гр. София

Със заповед № ОХ-632/23.07.2021 г., на министъра на отбраната на Република България са обявени 24 (двадесет и четири) вакантни длъжности за войници за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната или чужбина, в Националната гвардейска част – военно формирование – 54800 гр. София.

Кандидатите за участие в конкурса трябва да отговарят на следните изисквания:

– да имат средно или по-високо образование;

– да са физически и психологично пригодни за военна служба, което се установява по съответния ред от Военномедицинска академия;

– да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

– срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

– да нямат друго гражданство, освен българско;

– да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;

– да не са по-възрастни от 40 години, а лицата отговарящи на условията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ да не са по-възрастни от 44 години;

– за кандидати изпълнявали военна служба да не са минали повече от 10 години от датата на освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба) към датата на подаване на заявлението;

– да покрият нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната.

За информация:

 Военно окръжие – Хасково, ул. „Ком” № 3, тел. 038 60 45 50 или офис за военен отчет община Харманли, Тополовград, Маджарово и Симеоновград,  тел. 0885945388

Краен срок за подаване на документи до 07.10.2021 г.