Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Обява на офис за военен отчет

О Б Я В А

НА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

 

Със заповед на Министъра на отбраната на Република България е обявен прием за обучение и кандидатстване за длъжности в Българската армия както следва:

        1. За военни формирования от състава на Сухопътни войски – 321 вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, като от тях:

– 6 длъжности в гарнизон Хасково;

– 65 длъжности в гарнизон Стара Загора;

– 29 длъжности в гарнизон Ямбол;

Срок за подаване на документите – 18.08.2021 г.

 

2За 1 вакантна длъжност за офицер във военно формирование 24430 – Троян, която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба).

3. За 29 вакантни длъжности във Военноморските сили и 115 длъжности във Военновъздушните сили за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс. От тях 44 за В.Ф.36150-Стара Загора;

Срок за подаване на документите – до 29.10.2021 г.

Информация за условията, документите и подробности за участие в конкурсите може да получите в Общинска администрация (офис за военен отчет или служител ОМП) или на телефон 0885945388.