Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Обява на Военно окръжие II степен Хасково за две вакантни войнишки длъжности

О Б Я В А

Военно окръжие II степен  Хасково информира, че със заповед на началника на Национален военен университет „Васил Левски“ – гр. Велико Търново са обявени 2 /две / вакантни войнишки длъжности

ВАКАНТНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ СА ВЪВ  В.Ф. 52400 – НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 • МЛАДШИ ОПЕРАТОР НА ЕИТ
 • ТЕХНИК ПО РЕМОНТ НА ИНФРАСТРУКТУРА

Срок за подаване на документи : 29.04.2022 г.

Необходимо е кандидатите да отговарят на изискванията на чл.141 от Закона за отбраната и въоръжените сили  на Република България:

 • Да притежават образование, съответстващо на изискванията за длъжността;
 • Да не са по-възрастни от 40 години;
 • Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;
 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
 • Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
 • Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение“;
 • Да нямат друго гражданство;

На военна служба могат да се приемат и лица, изпълнявали военна служба/кадрова военна служба/ при условие, че:

 • Не са били освободени по дисциплинарен ред;
 • Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба;
 • Към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 години до навършване на пределна възраст по чл. 160 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България за военното звание, изискващо се за заемане на длъжността;

За контакти и допълнителна информация:  тел: 038/60 45 50 и 037382623 на място Офис за военен отчет община Харманли стая№100 или във Военно окръжие Хасково – ул. „Ком“ №3