Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Обява на Военно окръжие II степен Хасково за петдесет вакантни длъжности за войници

О Б Я В А

Военно окръжие II степен – Хасково информира, че със заповед на командира на Националната гвардейска част са обявени 50 /петдесет/ вакантни длъжности за войници

 • ГВАРДЕЕЦ – 40 вакантни длъжности, средно образование

изисквания за ръст: 175-185 см., БМИ от  20-30%, без белези и татуировки по видимите части на тялото

 • НОМЕР ОТ РАЗЧЕТ – 1 вакантна длъжност, средно образование
 • МЛАДШИ ОХРАНИТЕЛ – 1 вакантна длъжност, средно образование
 • МЛАДШИ ШОФЬОР – 2 вакантни длъжности, средно образование;

Водач на МПС с категория „D

 • МЛАДШИ ШОФЬОР – 1 вакантна длъжност, средно образование;

Водач на МПС с категория „С + Е

 • МЛАДШИ ШОФЬОР – 5 вакантни длъжности, средно образование;

Водач на МПС с категория „С

КАНДИДАТИТЕ С ПОСТОЯНЕН АДРЕС В ОБЛАСТ ХАСКОВО

ПОДАВАТ ДОКУМЕНТИ ВЪВ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – ХАСКОВО В СРОК ДО : 21.04.2022 г.

Конкурсът ще се проведе на 26 и 27 май 2022 г. в Националната гвардейска част – София  и включва: изпит за определяне на физическата годност, тест за проверка на общата култура, събеседване с кандидатите

 

Необходимо е кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България:

 • Да притежават образование, съответстващо на изискванията за длъжността;
 • Да не са по-възрастни от 40 години;
 • Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;
 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
 • Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
 • Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение“;
 • Да нямат друго гражданство;

На военна служба могат да се приемат и лица, изпълнявали военна  служба/кадрова военна служба/ при условие, че:

 • Не са били освободени по дисциплинарен ред;
 • Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба;
 • Към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 години до навършване на пределна възраст по чл.160 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България за военното звание, изискващо се за заемане на длъжността;

За контакти и допълнителна информация:  тел: 038/60 45 50 или на място във Военно окръжие II степен – Хасково – ул. „Ком“ № 3.