Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Обява за набиране на 2 лица на длъжност,,Сътрудник социални дейности”

 МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Програма „Развитие на човешките ресурси“

 

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД, във връзка с разписани дейности по Проект „Укрепване на общинския капацитет на община Тополовград“ по Програма ,,Развитие на човешките ресурси 2021-2027 г.‘‘, съгласно Договор № BG05SFPR002-2.002-0023

 

О Б Я В Я В А  П О Д Б О Р

за набиране на лица на длъжност-,,Сътрудник социални дейности” – 2 бр.;

 

Място на работа:

Общинска администрация – Тополовград: обл. Хасковска, общ. Тополовград, гр. Тополовград, пл. „Освобождение” № 1;

Характер на работа – индивидуална и групова работа съгласно длъжностни характеристики.

Правоотношение – трудово, за определен срок – 6 месеца

І. Изисквания за заемане на длъжностите, както следва:

 1. За длъжност ,, Сътрудник социални дейности”:

  1. .Да имат навършени 18 години;

  2. .Да не са осъждани;

  3. .Да не страдат от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на социални услуги;

  4. .Минимално изисквано образование – средно

  5. .Допълнителни квалификации и опит са предимство;

  6. .Умения и нагласа за работа;

 

ІІ. Начин на провеждане на конкурса – по документи и интервю.

 

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Заявление – по образец;

 2. Копие на документ за придобита професионална квалификация в сферата на социалните услуги (при наличие на такива);

 3. Други–…………………………………………………………………

ІV. Място и срок на подаване на документите:

Заявлението за участие в подбора (по образец) може да се получи на място в Информационния център на Общинска Администрация гр. Тополовград, от сайта на Община Тополовград.

Документите за участие в конкурса могат да се подават в Център за информация и услуги в Общинска администрация Тополовград всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 часа от 06.02.2023г. до 10.02.2023г. включително. За повече информация на тел. 0898432622 – Гергана Гинева.

 

 

Файл за изтегляне: