Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Обява във връзка с провеждане на конкурс за подбор и назначаване на персонал за предоставяне на услугата “грижа в дома”, във връзка с разписани дейности по Проект “Грижа в дома в община Тополовград”, съгласно Договор № BG05SFPR002-2.001-0006-C01