Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Община Тополовград има сключен Договор за финансиране на инвестиция по Националния план за възстановяване и устойчивост  и започна изпълнението по Договор№ BG-RRP-4.023-0923-C01 „Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда находяща се на ул.”Трети март” №23 , гр. Тополовград