Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

На вниманието на земеделските стопани.Осигуряване на пожарна безопасност и недопускане на злополуки при прибирането на селскостопанската реколта.