Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ИП от Радослав Латинов Буцов за промяна предназначението на УПИ I-38, кв. 26 от ,,Индивидуално жилищно строителство” в УПИ ,,За предимно производствени дейности – Пп” – изграждане на кланица с транжорна