Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ИП от Община Тополовград:”Издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, за проектиране на обекти, в т.ч. канализационни системи на населени места, селищни и курортни образуванияна основание чл.46, ал.1, т.3, буква “а” и чл.52, ал.1, т.4, чл.60, ал.1 и чл.61, ал.1 от Закона за водите”