Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ИП от Желязко Христов Попов: Почистване на дървесна и храстова растителност на поземлени имоти с нтп нива , находящи се в землището на с. Орлов дол, общ. Тополовград, с цел ползване на имотите по предназначение.