Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ИП от “Дитон”ООД “Промяна на предназначението на имот в обхват УПИ III, кв.27 по ПУП на с.Орешник, общ.Тополовград, с цел промяна на предназначението от ” за безвредна и безшумна промишленост” в “за производствени и складови дейности в селското стопанство и ФЕЦ”