Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС от “Биопродукт плюс” за”Изграждане на цех за сглобяване на панели за производство на електричество(соларни панели) и фотоволтаична електроцентрала с мощност 400 kW в поземлен имот с идентификатор 11435.17.18 по ККР на с.Владимирово, Община Тополовград, обл.Хасково