Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Инвестиционно предложение от Община Тополовград “Проект за промяна предназначението на ПИ с идентификатор 72761.39.222, землище гр. Тополовград, местност ,,Низините” по КК на гр. Тополовград от ,,Земеделска земя” с начин на трайно ползване ,,изоставена нива” в ,,Терен за обезвреждане на животински продукти на територията на Община Тополовград”