Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Инвестиционно предложение от Община Тополовград “Подробен Устройствен план-План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 72761.39.251, м.”Низините”, землището на гр.Тополовград, община Тополовград, област Хасково