Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Инвестиционно предложение от Анри Николов Цветков “Преустройство на част от търговска сграда в кафе-клуб, магазин за промишлени стоки и жилище” в ПИ 1155, УПИ XVI, кв.63 по ПРЗ на гр.Тополовград, община Тополовград