Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

З А П О В Е Д № ПО-09-4-2/05.02.2021 г. гр. Хасково за одобрени споразумения за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Хлябово, община Тополовград, област Хасково, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ