Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Заповед № 654/14.10.2022г. за определяне границите на районите,в които ще се извършват организираното сметосъбиране и сметоизвозване през 2022г.и ще се събира такса по чл.62 от ЗМДТ