Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Заповед № 603/09.10.2020г. за определяне границите на районите,в които ще се извършват организираното сметосъбиране и сметоизвозване през 2024г. и ще се събира такса по чл.62 от ЗМДТ