Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Заповед на Областна дирекция Земеделие-Хасково по чл.37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ за ползване на имоти с начин на трайно ползване “полски пътища” и определяне цена в размер на средното годишно рентно плащане съгласно одобрени споразумения за стопанската 2021-2022г.