Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Военно окръжие – Хасково информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България са обявени 127 /сто двадесет и седем/ вакантни  длъжности за служба в доброволния резерв, във военни формирования от състава на Военноморските сили и Централно военно окръжие, които могат да се заемат от български граждани, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, чрез провеждане на конкурс

О Б Я В А

Военно окръжие – Хасково информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България са обявени 127 /сто двадесет и седем/ вакантни  длъжности за служба в доброволния резерв, във военни формирования от състава на Военноморските сили и Централно военно окръжие, които могат да се заемат от български граждани, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, чрез провеждане на конкурс

За Централно военно окръжие – общо 7 длъжности:

Военно окръжие II степен Търговище – 1 длъжност

Военно окръжие I степен Стара Загора – 1 длъжност

Военно окръжие II степен  Ямбол – 1 длъжност

Военно окръжие I степен  София  –  2 длъжности

Военно окръжие II степен  Благоевград – 1 длъжност

Военно окръжие II степен  Перник – 1 длъжности

За Военноморски сили – общо 120 длъжности:

Военно формирование 22 580 Варна -1 длъжност

Военно формирование 38 010 Варна – 59 длъжности

Военно формирование 22 480  Бургас – 51 длъжности

Военно формирование 18 360 Бургас – 3 длъжности

КАНДИДАТИТЕ С ПОСТОЯНЕН АДРЕС В ОБЛАСТ ХАСКОВО ПОДАВАТ ДОКУМЕНТИ ВЪВ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – ХАСКОВО  В СРОК ДО 29.07.2022 г.

Кандидатите за служба в доброволния резерв трябва да отговарят на следните изисквания:

Да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;

Да са годни и психологически пригодни за служба в доброволния резерв;

Да притежават образование, съответстващо на длъжността;

Да не са осъждани за умишлено престъпление от обща характер, независимо от реабилитацията;

Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „Уволнение“;

Да не са навършили пределна възраст за служба в доброволния резерв и да им остават не по-малко от две години до навършване на пределна възраст за служба в доброволния резерв;

Да не са назначени по  трудово или служебно правоотношение в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и да не са отсрочени от повикване във въоръжените сили при мобилизация.

 

Кандидатите с постоянен адрес в област Хасково подават документи във Военно окръжие – Хасково, ул.”Ком” № 3 или в офис за военен отчет  община Харманли стая №100

 

 

За допълнителна информация: тел.0885945388