Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в учебна сграда на СУ“Д-р Петър Берон“, находяща се в УПИ Х, в кв.3 по ПУП на гр.Тополовград

О Б Я В А

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

ЕИК 000970464

със седалище: Област Хасково, Община Тополовград,

град Тополовград, пл.Освобождение №1

СЪОБЩАВА

на

Засегнатото население на град Тополовград, че Община Тополовград има следното инвестиционно предложение:

„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в учебна сграда на СУ“Д-р Петър Берон“, находяща се в УПИ Х, в кв.3 по ПУП на гр.Тополовград

Основната цел проекта и подобряване техническите характеристики и условията на обитаване на сградата, намаляване разходите за отопление, осветление, текуща поддръжка  и  др.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ гр.Хасково, ул.”Стара планина” №2.

08.06.2022г.                                                                          

Гр.Тополовград                                                         Община Тополовград