Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Съобщения

Съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Комисия  назначена със Заповед № 750 /28.11.2022 год на Кмета на Община Тополовград

 

 

В изпълнение на правомощията вменени съгласно чл.553 ал.2 ГПК и протоколно определение №12704/20.11.2022 год по ч.гр.д. №20225330115465 по описа на Районен съд Пловдив XIV гр.с с настоящото ОБЯВЯВА че на 12.12.2022 год от 14.00  в с.Срем, общ. Тополовград,обл.Хасково ул.“Александър Стамболийски“ № 20   ще извърши опис на недвижимото имущество останало в наследство от ИВАН КОСТАДИНОВ ДЖИСОВ б.ж. на гр.Пловдив починал на 14.08.2014 год„ и КОСТАДИН ИВАНОВ ДЖИСОВ  б.ж. на гр.Пловдив починал на 18.10.2021 год

         На основание чл.557 ал.2 ГПК наследниците на починалите и кредторите им се поканват да присъстват.