Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Развитие на човешките ресурси

Обява за набиране на 2 лица на длъжност,,Сътрудник социални дейности”

 МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Програма „Развитие на човешките ресурси“

 

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД, във връзка с разписани дейности по Проект „Укрепване на общинския капацитет на община Тополовград“ по Програма ,,Развитие на човешките ресурси 2021-2027 г.‘‘, съгласно Договор № BG05SFPR002-2.002-0023

 

О Б Я В Я В А  П О Д Б О Р

за набиране на лица на длъжност-,,Сътрудник социални дейности” – 2 бр.;

 

Място на работа:

Общинска администрация – Тополовград: обл. Хасковска, общ. Тополовград, гр. Тополовград, пл. „Освобождение” № 1;

Характер на работа – индивидуална и групова работа съгласно длъжностни характеристики.

Правоотношение – трудово, за определен срок – 6 месеца

І. Изисквания за заемане на длъжностите, както следва:

 1. За длъжност ,, Сътрудник социални дейности”:

  1. .Да имат навършени 18 години;

  2. .Да не са осъждани;

  3. .Да не страдат от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на социални услуги;

  4. .Минимално изисквано образование – средно

  5. .Допълнителни квалификации и опит са предимство;

  6. .Умения и нагласа за работа;

 

ІІ. Начин на провеждане на конкурса – по документи и интервю.

 

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Заявление – по образец;

 2. Копие на документ за придобита професионална квалификация в сферата на социалните услуги (при наличие на такива);

 3. Други–…………………………………………………………………

ІV. Място и срок на подаване на документите:

Заявлението за участие в подбора (по образец) може да се получи на място в Информационния център на Общинска Администрация гр. Тополовград, от сайта на Община Тополовград.

Документите за участие в конкурса могат да се подават в Център за информация и услуги в Общинска администрация Тополовград всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 часа от 06.02.2023г. до 10.02.2023г. включително. За повече информация на тел. 0898432622 – Гергана Гинева.

 

 

Файл за изтегляне:

 

Община Тополовград стартира изпълнението на проект „Укрепване на общинския капацитет на община Тополовград“

                      МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА                          

Програма „Развитие на човешките ресурси“

Община Тополовград стартира изпълнението на проект „Укрепване на общинския капацитет на община Тополовград“

От 01.02.2023 г. в Община Тополовград стартира изпълнението на проект BG05SFPR002-2002 „Укрепване на общинския капацитет на община Тополовград” по програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.

Целта на проекта е да подкрепи реформирането на системата на социалните услуги и улесняването на преходите към новите механизми на местно ниво, чрез развитие и укрепване на общинския капацитет на Община Тополовград. Предоставянето на интегрирана подкрепа от общините в изпълнение на правомощията им по Закона за социалните услуги (ЗСУ), Закона за хората с увреждания (ЗХУ) и Закона за личната помощ (ЗЛП) ще позволи плавното и безпроблемно въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ и ще ускори предоставянето на по ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението ни.

По процедурата ще бъдат наети на 8 часов работен ден 2 лица на длъжност “Сътрудник социални дейности”.

Бюджетът на проекта е 43 761.00 лв.

Проектът ще се изпълнява 7 месеца, считано от 01.02.2023

Обява във връзка с провеждане на конкурс за подбор и назначаване на персонал за предоставяне на услугата “грижа в дома”, във връзка с разписани дейности по Проект “Грижа в дома в община Тополовград”, съгласно Договор № BG05SFPR002-2.001-0006-C01

Обява във връзка с изпълнение на Проект „Грижа в дома в община Тополовград“, по процедура BG05SFPR002-2.001- “Грижа в дома”, по Програма „Развитие на човешките ресурси 2021-2027“

“Осигуряване на почасова грижа за децата на служителите в Община Тополовград”

“Осигуряване на почасова грижа за децата на служителите в Община Тополовград”

“Осигуряване на почасова грижа за децата на служителите в Община Тополовград”

Цел:Изпълнението на проекта ще осигури балансът между работата и личния живот чрез по-доброто съвместяване на семейния и професионалния живот на заетите родителите и повишено равнище на тяхната икономическа активност, едновременно с което ще се създадат необходимите предпоставки за полагане на пълноценни грижи към деца им, докато те извършват трудовата си дейност.

Стойност:149 800,00лв.

Продължителност:14 месеца 

Финансираща организация:ОП РЧР

Дата на стартиране:01.06.2021 г.

Отвори врати „Детски кът“

От 26.07.2021 г. отвори врати „Детски кът“, създаден по проект „Осигуряване на почасова грижа на децата на служителите в Община Тополовград” по процедура чрез подбор BG05M9OP001-1.096 „Детски кътове“. Проектът е насочен към осигуряване на почасови грижи за децата на служителите в община Тополовград.

Детският кът е позициониран в Североизточното крило на втори етаж на общинска сграда/бивша детска ясла, предоставен за ползване по проекта. В помещение са обособени отделни зони за работа на назначените възпитатели с различните възрастови групи. Осигурено е необходимото обзавеждане и оборудване на помещението за полагане на почасови грижи за деца. За създаване на приятна среда за децата и осигуряване на ежедневни интересни занимания, бяха закупени детски масички, столчета, игри, пъзели, дъски за рисуване, игри за малки и големи – конструктори, магнити, комплекти за рисуване – флумастери, моливи, бои, пластилини, книжки, енциклопедии и др.

Създаването на детския кът ще подпомогне родителите в грижите за децата им, като по този начин ще допринесе за тяхната по-добра професионална реализация, а от друга страна ще повиши производителността на труда в общината, като се намали броя на закъсненията и отсъствията от работа и се повиши мотивацията на заетите лица (родители), а всичко това резултира в по-качествена заетост.

Заповядайте при нас !


BG05M9OP001-1.096”Детски кътове“
Проект: “Осигуряване на почасова грижа на децата на служителите в Община Тополовград“
Договор № BG05M9OP001-1.096-0018-С01
Процедурата се осъществява с подкрепата на Европейския социален фонд

„Детски кът“  посреща децата на служителите от Община Тополовград

  От 26.07.2021 г. обученият персонал на „Детски кът“, създаден по проект „Осигуряване на почасова грижа на децата на служителите в Община Тополовград” по процедура чрез подбор BG05M9OP001-1.096 „Детски кътове“, посреща  децата на служителите от Община Тополовград.  Проектът е насочен към осигуряване на почасови грижи за децата на служителите в община Тополовград.

  В новосъздадения Детски кът са обособени отделни зони за деца от различните възрастови групи. Създадена е приятна среда за работа на децата, осигурявайки им  ежедневни интересни занимания. Удобства на децата създава закупеното по проекта  детско оборудване. Малчуганите сe радват на интересни игри, пъзели, конструктори, магнити, комплекти за рисуване – флумастери, моливи, бои, пластилини, книжки, енциклопедии и др.

  Посредством изпълнението на проекта на работещите родители, ще се гарантира осигурена грижа за техните деца, дори при настъпване на извънредни обстоятелства. Изпълнението на дейностите по проекта ще подпомогне родителите в грижите за децата им, като по този начин ще допринесе за тяхната по-добра професионална реализация, а от друга страна ще повиши производителността на труда в общината, като се намали броя на закъсненията и отсъствията от работа и се повиши мотивацията на заетите лица (родители), а всичко това резултира в по-качествена заетост. Проектът ще осигури правата на родителите до подходящ достъп до услуги за полагане на грижи за децата им чрез прилагане на допълващи мерки към формалната система на предучилищното и училищното образование.

  Общият размер на финансовата помощ за реализиране на гореописаната инвестиция  е 149 800,00 лв.  Срок за изпълнение – 14 месеца.


BG05M9OP001-1.096”Детски кътове“
Проект: “Осигуряване на почасова грижа на децата на служителите в Община Тополовград“
Договор № BG05M9OP001-1.096-0018-С01
Процедурата се осъществява с подкрепата на Европейския социален фонд

 

„Детски кът“ отново ще посреща децата на служителите от Община Тополовград

От 21.03.2022 г. ще отвори отново врати „Детски кът“, създаден по проект „Осигуряване на почасова грижа на децата на служителите в Община Тополовград” по процедура чрез подбор BG05M9OP001-1.096 „Детски кътове“. Проектът е насочен към осигуряване на почасови грижи за децата на служителите в община Тополовград.

В обособените отделни зони и създадената приятна среда за работа на децата от различните възрастови групи се осигуряват ежедневни интересни занимания със закупените детски масички, столчета,  игри, пъзели, дъски за рисуване, игри за малки и големи – конструктори, магнити, комплекти за рисуване – флумастери, моливи, бои, пластилини, книжки, енциклопедии и др.

Посредством изпълнението на проекта на работещите родители, ще се гарантира осигурена грижа за техните деца, дори при настъпване на извънредни обстоятелства. Изпълнението на дейностите по проекта ще подпомогне родителите в грижите за децата им, като по този начин ще допринесе за тяхната по-добра професионална реализация, а от друга страна ще повиши производителността на труда в общината, като се намали броя на закъсненията и отсъствията от работа и се повиши мотивацията на заетите лица (родители), а всичко това резултира в по-качествена заетост. Проектът ще осигури правата на родителите до подходящ достъп до услуги за полагане на грижи за децата им чрез прилагане на допълващи мерки към формалната система на предучилищното и училищното образование.


BG05M9OP001-1.096”Детски кътове“
Проект: “Осигуряване на почасова грижа на децата на служителите в Община Тополовград“
Договор № BG05M9OP001-1.096-0018-С01
Процедурата се осъществява с подкрепата на Европейския социален фонд