Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Енергийно обновяване ул. „Трети март 23

Община Тополовград има сключен Договор за финансиране на инвестиция по Националния план за възстановяване и устойчивост  и започна изпълнението по Договор№ BG-RRP-4.023-0923-C01 „Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда находяща се на ул.”Трети март” №23 , гр. Тополовград