Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Author: Новини

ОБРЪЩЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ КРИЗИСЕН ЩАБ НА ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

ОБРЪЩЕНИЕ

НА ОБЩИНСКИЯ КРИЗИСЕН ЩАБ

НА ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

    

Уважаеми съграждани,

     Общинският кризисен щаб за борба с COVID-19 отбелязва тревожен спад при ваксинирането на територията на общината. Едновременно с това се наблюдава нарастване броя на заразените с  COVID-19 в област Хасково.

     Въпрос на избор, но и на отговорно поведение е ваксинирането сега.

     Общинският кризисен щаб Ви призовава: Опазете живота си, Вашия и на Вашите близки!

     Ваксинирайте се!

Предоставянето на „Топъл обяд“ за нуждаещи се от Община Тополовград се удължава до 30 юни 2022г.

Удължен е срокът на Проект  „Топъл обяд в условия на пандемията от Covid-19 за хора в затруднено положение на територията на община Тополовград“ до 30.06.2022 г. Финансирането е осигурено от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014 г. – 2020 г., в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

От безплатен „Топъл обяд“ към момента се възползват 150 жители на община Тополовград от следните целеви групи:

1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.

2. Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.

3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

На потребителите се предоставя всеки работен ден топъл обяд, който включва супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт. Доставката се извършва до домовете на потребителите. Гарантирана е топла и здравословна храна в условия на пандемията от COVID-19 на лица с висок риск на бедност, които не могат да си позволят пълноценна и разнообразна храна.

Стойността на проекта е в размер на 164 835,00 лева, като той стартира на 04.01.2021 г.

С удължаване на срока до 30 юни 2022 година операцията ще продължи да допринася за постигане общата цел на оперативната програма, свързана с намаляване на броя на живеещите в затруднение и в риск от социална изолация лица, чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение. Дейностите ще продължат да осигуряват подкрепа в ежедневието на възрастни хора и хора с увреждания, които живеят сами в община Тополовград.

Важно съобщение от “ВиК”ЕООД гр.Хасково

В изпълнение на предписание с № 273/04.11.2021г. на РЗИ гр. Хасково относно установени отклонения в качеството на водата за питейно-битови цели по показател Естествен уран в община Тополовград – село Княжево и село Синапово.

„Вик“ ЕООД гр.Хасково предприе следните действия:

  1. Уведоми населението на село Княжево и село Синапово – община Тополовград да преустанови ползването на питейната вода за питейни нужди и приготвяне на храна до отстраняване на несъответствието и възстановяване качеството на водата за питейно-битови нужди.
  2. Осигурени са водоноски с изследвана вода от 06.11.2021г.,които са разпределени в следните пунктове:
  • В центъра на село Княжево (до кметството) от 9:30ч. до 12:30ч.
  • В центъра на село Синапово (до кметството) от 13:00ч. до 16:00ч.

От днес 21 октомври със Заповед № РД-01-856/19.10.2021г. на Министъра на здравеопазването се въвеждат нови противоепидемични изисквания

От днес 21 октомври със Заповед № РД-01-856/19.10.2021г. на Министъра на здравеопазването се въвеждат нови  противоепидемични изисквания.Заповедта може да видите от ТУК

Приемане на декларации за освобождаване от такса за сметосъбиране, сметоизвозване.

Декларацията по чл.18 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тополовград  за освобождаване от такса битови отпадъци в частта за сметосъбиране и сметоизвозване се подава от собствениците/ползвателите на имот, който няма да се ползва през цялата година, като срокът за това е до 31.10.2021, а за придобитите през годината имоти срокът е 2-месечен, считано от датата на придобиване.

Декларацията по чл.18 може да подадете в Община Тополовград, „Местни данъци и такси“стая №17.

Поздрав на Кмета на Община Тополовград г-н Божин Божинов по повод Деня на Независимостта

   Уважаеми съграждани, 

  22 септември 1908 г. остана в историята ни като най-величавото тържество на свободния дух, зрелостта, държавността и единението. Този ден начерта възхода на България и стана предшественик на демокрацията – пътя, който страната ни свободно избра. Път, който ни дава увереността и самочувствието на българи, на европейци, на достойна част от световната история.

  Всичко това би било немислимо без Деня на Независимостта!

  Пожелавам на Вас и на всички българи да отстояваме идеалите и да бъдем достойни наследници на нашите деди, да имаме тяхната мъдрост и далновидност, за да издигаме авторитета на България, следвайки пътя на изконните български идеали за свобода и независимост! Мъдрите уроци на миналото да ни бъдат най-вярната пътека към бъдещето!

  Дълбок поклон пред радетелите за българската Независимост!

  Честит празник!