Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Училища

В община Тополовград  функционират пет общински училища:

– СУ „Д-р П. Берон“ – гр. Тополовград;

– НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Тополовград;

– ОУ „Христо Ботев“ – с. Хлябово;

– ОУ „Христо Ботев“ – с. Синапово;

– ОУ „Иван Вазов“ – с. Устрем.

Защитени са училищата в Устрем и Хлябово. Средищни са всички училища на територията на общината.

В СУ„ Д-р П. Берон“ – гр. Тополовград се извършва прием след завършен VII-ми клас в следните специалности: профилирана паралелка „Обществени науки” с профилиращи предмети: История и цивилизации, География и икономика и професионални паралелки по професиите „Машинен оператор“ и „Монтьор на транспортна техника“.