Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Съобщения


 


 

(Публикувано :11.12.2023г.)

   Уважаеми съграждани, във връзка с приемането на основния финансов документ на Община Тополовград за 2024 г., Ви поканваме да изразите своето мнение относно разпределението на капиталовите средства през следващата година. Това може да направите писмено в намиращите се в сградите на кметствата и в общинската сграда, кутии за предложения, както и на електронната поща на общината: e-mail: obshtina@topolovgrad.bg, или в деловодството на Общинска администрация Тополовград. 

 

    Божин Божинов: ………/П/…………..

    Кмет на Община Тополовград

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Комисия  назначена със Заповед № 750 /28.11.2022 год на Кмета на Община Тополовград

В изпълнение на правомощията вменени съгласно чл.553 ал.2 ГПК и протоколно определение №12704/20.11.2022 год по ч.гр.д. №20225330115465 по описа на Районен съд Пловдив XIV гр.с с настоящото ОБЯВЯВА че на 12.12.2022 год от 14.00  в с.Срем, общ. Тополовград,обл.Хасково ул.“Александър Стамболийски“ № 20   ще извърши опис на недвижимото имущество останало в наследство от ИВАН КОСТАДИНОВ ДЖИСОВ б.ж. на гр.Пловдив починал на 14.08.2014 год„ и КОСТАДИН ИВАНОВ ДЖИСОВ  б.ж. на гр.Пловдив починал на 18.10.2021 год

         На основание чл.557 ал.2 ГПК наследниците на починалите и кредторите им се поканват да присъстват.