Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Съобщение относно плащането от ползватели на имоти, с начин на трайно ползване „полски пътища” по КВС и „нефункциониращи канали”, попадащи в определените масиви за ползване на територията на община Тополовград

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД уведомява всички ползватели на имоти, с начин на трайно ползване „полски пътища” по КВС и „нефункциониращи канали”, попадащи в определените масиви за ползване на територията на община Тополовград, банковата сметка по която могат да заплатят дължимите суми, за стопанската 2020/2021 г., съгласно чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ.

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД:

Банкова сметка:

IBAN: BG61STSA93008400942400

КОД BIC : STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ : 44 42 00

БАНКА ДСК ЕАД клон Тополовград

пл. „Освобождение” № 1

БУЛСТАТ 000970464

МОЛ: БОЖИН БОЖИНОВ

Файлове за изтегляне (доброволни споразумения)-изтегли