Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Стартира изпълнението на проект № BG-RRP-1.015-0433 Изграждане на училищна STEM среда в училище Основно училище „ Христо Ботев “ ,с.Хлябово, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU.  финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост

  ОУ“Христо Ботев“ с. Хлябово, стартира изпълнението на проект № BG-RRP-1.015-0433 Изграждане на училищна STEM среда в училище Основно училище „Христо Ботев“,с.Хлябово, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU. финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост,процедура за предоставяне на средства от механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-1.015 – „Училищна STEM среда”.

ГЛАВНАТА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА Е :

   Осигуряването на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост за ОУ“ Христо Ботев“ с. Хлябово, Община Тополовград, област Хасково за изграждане на „Училищна STEM среда“, дава възможност за създаването на интегрирана учебна среда от ново поколение, която да поощри и подкрепи образователните иновации в обучението и преподаването.

   Изграждането на училищна СТЕМ среда има за цел да повиши интереса на учениците,да подобри техните постижения в областта на науките и технологиите.Чрез извършването на строително-ремонтни дейности, позволяващи изграждането на материална база, в която ще се реализират цялостни интериорни решения чрез закупуването на съвременно обзавеждане и високо технологично оборудване и учениците ще имат възможността да се обучават в среда и по методи близки до реалния живот.

Обща стойност: 60 600 лв., от които 60 600 лв. безвъзмездно финансиране

Начало: 05.06.2024 г.

Край: 31.05.2026 г.