Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за План за интегрирано развитие на община Тополовград за периода 2021-2027г.

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за План за интегрирано развитие на община Тополовград за периода 2021-2027г. –изтегли