Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Продължават услугите по проект „Патронажна грижа + в община Тополовград“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

В община Тополовград продължава реализирането на дейностите по проект BG05M9OP001-6.002-0001 „Патронажна грижа + в община Тополовград“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Проектът е с насоченост предоставяне на патронажна грижа за възрастни хора и хора с увреждания в тяхната домашна среда и превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности.

Патронажната грижа за възрастни хора и хора с увреждания е вид мобилна социална услуга.

Услугите, които се предоставят на потребителите са в зависимост от техните индивидуални потребности.

Патронажната грижа включва комплекс от услуги, като: помощ в дома (почистване, пране, социални контакти и др.); доставка на храна и хранителни продукти от първа необходимост, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни, административни и битови услуги (със средства на потребителите); медицински услуги, недублиращи тези, предоставяни от НЗОК (мерене на кръвно, поставяне на инжекции, смяна на превръзки, контрол върху приема на лекарства и др.); психологическа подкрепа и др.

Проектът е на стойност 208 099.54 лв. и е с продължителност 12 месеца – м. декември 2021 г..

При необходимост от включване кандидат-потребителите могат да заявяват желание всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 часа, на телефон: 0888722798 – Божана Георгиева, Мариана Стоянова или на място в Център за активно включване, с адрес гр. Тополовград, пл. „Освобождение“ № 3.