Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Проведоха се първите обучения по компостиране, част от проект „Демонстрационен проект за проекти в областта на управлението на отпадъците“

Проведоха се първите обучения по компостиране, част от проект „Демонстрационен проект за проекти в областта на управлението на отпадъците“  по процедура чрез подбор BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по Оперативна програма „Околна сред 2014-2020г.“

Любознателните деца от ДГ “Щастливо детство” гр. Тополовград взеха участие в първото от редицата предвидени обучения, свързани с процеса по компостиране. Малчуганите мигновенно попиваха казаното от лекторите и с огромно желание съдействаха за събиране на първия материал за образуване на компост.

След тях в проекта се включиха учениците, преподавателите  и другият персонал от СУ „ Д-р П. Берон“ – гр. Тополовград, НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Тополовград и ОУ „Иван Вазов“ – с. Устрем.

Тема на обучението беше „Ползи за околната среда чрез оползотворяване на отпадъците от био маса – базови знания и умения за компостирането“

Участниците получиха базови знания за това какво е компост, за какво се използва той, как протича процесът по компостиране.

       Интересна за всички деца беше частта, в която  се запознаха от какво се получава компост и  какви отпадъци могат да се използват за компостиране:

• Прясно окосена трева

• Изсушени листа и трева

• Слама

• Дървесни стърготини

• Естествени влакнести материали и платнени остатъци от памук и вълна без примеси на синтетични влакна

• Обелки от зеленчуци и плодове

• Остатъци от хляб

• Макаронени изделия

• Торбички от чай

• Утайки от кафе

• Черупки от яйца

• Стайни и градински цветя.

Внимание се обърна и на ползите  от компостиране, а именно:  

· Подпомага отглеждането на здрави плодове и зеленчуци;

· Намалява градинските и домакинските отпадъци;

· Отклонява материали от сметищата – остатъците от храна и боклука от двора представляват от 20 до 30 % от отпадъците на депото;

· Превръща отпадъците в много полезен материал и подобрител на почвата;

· Повишава способността на почвата да задържа водата;

· Подпомага изпълнението на изискванията и целите за ограничаване на количеството депонирани битови биоразградими отпадъци.

· Изпълнението на целите заложени в Европейското и Националното законодателство за ограничаване на количеството на депонираните биоразградими отпадъци.

В следващите месеци предстои  организирането и провеждането на специализирани обучения на общински служители, които ще отговарят за процеса по компостиране, както и лица от училищата, включени в настоящия проект.

kompostirane 1