Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на декларации за освобождаване от такса за сметосъбиране, сметоизвозване.

Декларацията по чл.18 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тополовград  за освобождаване от такса битови отпадъци в частта за сметосъбиране и сметоизвозване се подава от собствениците/ползвателите на имот, който няма да се ползва през цялата година, като срокът за това е до 31.10.2021, а за придобитите през годината имоти срокът е 2-месечен, считано от датата на придобиване.

Декларацията по чл.18 може да подадете в Община Тополовград, „Местни данъци и такси“стая №17.