Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Предупреждение към граждани, земеделските стопани, работници, пастири, пчелари, посетители и работещи в горските територии,за предприемане на действия във връзка с прогноза за екстремален риск от пожари на територията на цялата област Хасково от 20.10.2023г. до 23.10.2023г. включително

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” –  ХАСКОВО

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

До кметовете на общини и населени места, във връзка с прогноза за екстремален риск от пожари на 20, 21, 22 и 23 октомври (петък, събота, неделя и понеделник) за територията на цялата област Хасково, да се предприемат действия за предупреждение на граждани, земеделските стопани, работници, пастири, пчелари, посетителите и работещите в горските територии и в съседство с тях, пътуващите по републиканската и общинска пътни мрежи и железопътните мрежи.

– да не се извършват дейности за почистване на дворове в населените места с открит огън;

– да не се изхвърлят незагасени цигари и други лесно запалими изделия;

– да не се приготвя на зимнина с използването на открит огън;

– при извършване на каквито и да е дейности на открито да се вземат максимални мерки за недопускане на запалвания и да се създадат възможности за погасяване на възникнали такива на място.

При възникване на пожар и не спазване на горните препоръки, НЕЗАБАВНО да се уведомят компетентните органи с точен адрес на тел. 112 и при възможност да се окаже съдействие за ликвидиране на запалването.

            Общините да имат готовност да оказват съдействие при възникването на големи пожари.

ДИРЕКТОР:

КОМИСАР         Николай Вълчев