Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Предупреждение за опасно време

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” –  ХАСКОВО

Рег. № 125700-925, екз. № единствен                                       ДО

27.06.2024 г.                                                                                 КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ

                                                                                      КОПИЕ: ДО

                                                                                                     ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ

                                                                                                     НА ОБЛАСТ ХАСКОВО

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

До кметовете на общини и населени места, във връзка с прогноза за екстремален риск от пожари на 28, 29 и 30 юни (петък, събота и неделя) за територията на цялата област Хасково, да се предприемат действия за предупреждение на граждани, земеделските стопани, работници, пастири, пчелари, посетителите и работещите в горските територии и в съседство с тях, пътуващите по републиканската и общинска пътни мрежи и железопътните мрежи.

                  – да не се извършват дейности за почистване на дворове в населените места с открит огън;

– да не се изхвърлят незагасени цигари и други лесно запалими изделия;

– да не се приготвя на зимнина с използването на открит огън;

– при извършване на каквито и да е дейности на открито да се вземат максимални мерки за недопускане на запалвания и да се създадат възможности за погасяване на възникнали такива на място.

При възникване на пожар и не спазване на горните препоръки, НЕЗАБАВНО да се уведомят компетентните органи с точен адрес на тел. 112 и при възможност да се окаже съдействие за ликвидиране на запалването.

            Общините да имат готовност да оказват съдействие при възникването на големи пожари.

ЗА ДИРЕКТОР:  /п/

ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР                          

                                          ПЛАМЕН ПЕТКОВ

                                                                                 (Съгл. заповед № 1983 к-1167/11.06.2024 г.)