Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Председател

Председател на Общински съвет-Тополовград

АДВ.ПЛАМЕН МИНЧЕВ МИНЧЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ТОПОЛОВГРАД

Роден на 07.08.1970 година в гр.Тополовград. Средното си образование завършва през 1988 г. в ЕСПУ“Д-р П.Берон“ гр.Тополовград. През 1997 г. завършва право в УНСС гр.София – Юридически факултет. От 2000-та година до настоящия момент работи като адвокат в гр.Тополовград към Адвокатска колегия – Ямбол. Общински съветник е от 2007г. до настоящия момент (четири мандата). Председател е на Общински съвет-Тополовград два последователни мандата: 2007-2011 година и мандат 2011-2015 година. От м.май 2019г. до м.ноември 2019г. също е Председател на ОбС-Тополовград.Семеен с едно дете.

За контакти:

e-mail:obs_topolovgrad@abv.bg

Телефон:0897689389

Приемен ден–вторник от 9.00 до 12.00часа

Стая 38,етаж 3